Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

SẺ CHIA CƠ HỘI - VỮNG BỀN TƯƠNG LAI

Cộng tác viên Bitdeal là đối tác quan trọng của công ty trong việc phát triển doanh nghiệp và người sử dụng ứng dụng cho cộng đồng Bitdeal. Mỗi cộng tác viên có quyền lợi từ công ty thông qua các chính sách hoa hồng và trả thưởng hấp dẫn. Bằng những công việc chia sẻ lợi ích của ứng dụng và cơ hội kinh doanh của Bitdeal đơn giản nhất, cộng tác viên không những có cơ hội xây dựng một hệ thống thu nhập thụ động bền vững, mà còn giúp đỡ những người khác trong việc kinh doanh cùng Bitdeal. Cộng tác viên sẽ được hỗ trợ tối đa về các chính sách ưu tiên và công cụ làm việc, nhằm mục đích thúc đẩy việc kinh doanh của họ.


feature-ic
Làm chủ việc kinh doanh của bạn.

Chúng tôi cung cấp nền tảng hỗ trợ cho cộng tác viên quản lý và phát triển hệ thống kinh doanh.

feature-ic
Thu nhập thụ động bền vững.

Chúng tôi sẽ giành cho cộng tác viên chính sách trả thưởng và hoa hồng hấp dẫn tùy theo số lượng thành viên cộng đồng mà bạn phát triển được.

feature-ic
Hỗ trợ và đào tạo chuyên nghiệp.

Chúng tôi hỗ trợ và đào tạo cho cộng tác viên thông qua các chương trình đào tạo chuyên nghiệp bởi các chuyên gia tại trung tâm đào tạo Bitdeal Adecamy

CHÍNH SÁCH HOA HỒNG

Công tác viên Bitdeal có thể hợp tác với công ty trong việc chia sẻ cơ hội kinh doanh và kiếm thêm thu nhập cùng Bitdeal thông qua các chính sách hoa hồng trả thưởng hấp dẫn.


CHÍNH SÁCH TRẢ THƯỞNG CHO CỘNG TÁC VIÊN PHÁT TRIỂN APP BITDEAL

Nhằm tri ân khách hàng và cộng tác viên App Bitdeal chương trình được áp dụng từ ngày 12/09/2018 đến ngày 31/12/2018.

1/. Người sử dụng và giới thiệu cho thành viên mới sử dụng App Bitdeal được thưởng 2% khi người mới sử dụng trên app ( 2% này được thưởng vào app sử dụng )

2/. Điều kiện & quyền lợi khi trở thành cộng tác viên :

- Trở thành cộng tác viên phải đóng 25$ ( 50% được chuyển vào app Bitdeal sử dụng )

- Cộng tác viên được học các khóa online và offline của công ty: Nghệ thuật bán hàng; Nghệ thuật đàm phán; Công nghệ Blockchain; Forex…

- Giới thiệu thành viên mới sử dụng app Bitdeal được thưởng 2% khi người mới sử dụng trên app ( 1% được sử dụng vào app, 1% được nhận tiền mặt )

- Giới thiệu doanh nghiệp sử dụng Merchant được hoa hồng 4% trên tổng doanh số ( 2% được chuyển vào app sử dụng, 2% được nhận tiền mặt)

* F1 = 4% (2% được chuyển vào sử dụng app, 2% được nhận tiền mặt).

* F2 = 2% (1% được chuyển vào sử dụng app, 1% nhận tiền mặt).

* F3 = 1% (0.5% được chuyển vào sử dụng app, 0.5% được nhận tiền mặt)

Công ty sẽ điều chỉnh chính sách trong hệ thống áp dụng từ ngày 12/09/2018 đến ngày 31/12/2018.

Copyright © 2018 App Bitdeal Shopping